قوانین باشگاه

شرایط عضویت در باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز

بند ۱- بهره مندی از سلامت عمومی و توانایی بدنی برابر مقررات باشگاه .
بند ۲- امضاءتعهد نامه مربوط به عضویت ونیز تهیه رضایت نامه از سوی سرپرست خانواده برای آقایان زیر ۱۸ سال و خانمها ، این تعهد نامه باید به صورت حضوری و توسط سرپرست قانونی امضاء گردد.
بند ۳- تهیه وسایل و ابزار مورد نیاز برابر صورت درخواست شده از سوی باشگاه و برابر نیاز هر عضو ، در صورت شرکت فرد در برنامه ای و به همراه نداشتن وسائل موردنیاز از شرکت وی از سوی سرپرست برنامه جلوگیری به عمل خواهد آمد.
بند ۴- تهیه مدارک خواسته شده باشگاه در مهلت مقرر.
بند۵ – شرکت در نشستهای باشگاه ، هر عضوبایستی برابر مقررات باشگاه در نشستهای هفتگی به ویژه نشست عمومی در نخستین نشست هر ماه ونیز نشستها ی ویژه و اضطراری باشگاه شرکت نماید. یادآوری می شود حضور عضو در نشست های ویژه می تواند در وضعیت امتیاز عضو در باشگاه موثر باشد.
بند ۶- پذیرش بی قید و شرط همه قوانین ومقررات جاری در باشگاه و نیز مقرراتی که درآینده به تصویب برسد از قبیل اساسنامه ، آئین نامه داخلی و مقررات فردی در اجرای برنامه ، آیین نامه انضباطی و…..
بند ۷- پرهیز از رفتار و کرداری که مخالف قوانین جاری کشور بوده و یا به گونه ای با هدفها و اعتبار باشگاه در تضاد باشد.
بند ۸- شرکت فعالانه در برنامه های باشگاه برابر توانایی هر عضو و نیز مقررات کلی در گروه ، همچنین همکاری هر عضو با کمیته هاو کارگروه های مختلف باشگاه برابر نیازهای باشگاه و توانایی هریک از اعضاء .
بند ۹- هریک از اعضاء باشگاه باید برنامه های کوهنوردی شخصی و خارج از تقویم باشگاه رابا آگاهی قبلی ودر صورت لزوم با دریافت مجوز از باشگاهانجام دهد. درغیر این صورت باشگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال اینگونه برنامه ها ندارد.
بند ۱۰- مطالعه وآگاهی یافتن هر عضو از دستورات و مقررات آئین نامه های جاری باشگاه و یا دیگر مواردی که در آینده تنظیم می گردد به عهده خود عضو می باشد.
وچنانچه زیان وکمبودی از این بابت برای عضو و یا باشگاه پدید آید مسئولیت آن به عهده خود او می باشد.
بند ۱۱- رعایت اصل پیروی کامل و اطاعت بدون چون و چرا از هیئت مدیره و مسئولین باشگاه و مسئولین برنامه ها .
بند۱۲- رعایت اصول اخلاقی ، احترام و انضباط از سوی همه عضوهای باشگاه و الزاماً عدم گفتگوهای سیاسی در برنامه کوهنوردی و نشست های باشگاه .
•تبصره – هر گونه بی ادبی، بی احتیاطی ، بی نظمی در کمیته انضباطی باشگاه مطرح شده و رای مناسب داده خواهد شد که از تعلیق موقت تا لغو عضویت فرد خاطی همراه با جبران زیان خواهد انجامید. همچنین هر گونه بی حرمتی نسبت به اعضاء هیأت مدیره وهیئت مؤسس موجب اخراج عضو خاطی از
باشگاه و انعکاس در پرونده وی و اطلاع به دیگر مراجع خواهد شد.
بند ۱۳- هر عضو مسئول نگهداری دارائیها و ابزارهای باشگاه می باشد و چنانچه زیان و کمبودی پدید آید وی در برابر رای نهائی باشگاه باید جبران زیان نماید. همچنین مسئولیت نگهداری از وسیله ها و دارایی های فردی به عهده خود شخص می باشد .
بند ۱۴- هر عضو مسئول نگهداری از جان و سلامتی خود می باشد و باشگاه هرگونه مسئولیتی در خصوص حفظ جان و سلامتی اعضاء را از خود دور دانسته ، جبران زیانها از عهده باشگاه خارج می باشد. البته اگر ثابت شود عضوی در رخداد حادثه ای یا پدید آمدن زیانی برای دیگران دخالت داشته آن عضو مسئول و قابل تعقیب می باشد.
بند ۱۵- به حکم وظیفه انسانی و عقلانی هر عضو باید در هنگام کمک به یاری عضو نیازمند و یا دیگر اعضا بشتابد در هنگام رویداد بحرانی در صورت امکان با سرپرستی برنامه و باشگاه هماهنگ شود.
بند ۱۶- هر عضو موظف است که مشخصات کامل خود را در فرم ویژه به صورت صحیح ثبت نماید و پس از آن به مدت شش ماه به عنوان عضو آزمایشی در باشگاه فعالیت می نماید و سپس با تائید صلاحیت اخلاقی و فنی وی توسط کمیته گزینش به عنوان عضو دائم و رسمی در باشگاه طبیعت دوست شیراز پذبرفته خواهد گردید .
بند ۱۷- متذکر می گردد باشگاه کوهنوردی وصعودهای ورزشی طبیعت دوست شیراز زیر نظر فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران ، اداره کل تربیت بدنی استان فارس و هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان فارس فعالیت داشته وتابع مقررات آنها نیز می باشد.
بند ۱۸- رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین شرعی و عرفی .
بند ۱۹- روشن بودن وضعیت نظام وظیفه و تاهل .
بند ۲۰- عضویت برای افراد زیر هجده سال با رضایت نامه کتبی ولی الزامی است .
بند ۲۱- مطالعه کامل مفاد آئین نامه داخلی باشگاه و رعایت کلیه نکات مندرج در آن .
بند ۲۲- باشگاه در خصوص عدم ثبت نام مجدد و همچنین پایان دادن به عضویت هر یک از اعضاء در باشگاه در هر زمان اختیار کامل را دارا می باشد .
این شرائط در ۲۲ بند و ۱ تبصره تهیه و پس از عضویت در پرونده اعضاء ثبت می گردد .

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
بازیابی رمز عبور
لیست ثبت نام