قوانین باشگاه

شرايط عضويت در باشگاه كوهنوردي طبيعت دوست شيراز

بند 1- بهره مندي از سلامت عمومي و توانايي بدني برابر مقررات باشگاه .
بند 2- امضاءتعهد نامه مربوط به عضويت ونيز تهيه رضايت نامه از سوي سرپرست خانواده براي آقايان زير 18 سال و خانمها ، اين تعهد نامه بايد به صورت حضوري و توسط سرپرست قانوني امضاء گردد.
بند 3- تهيه وسايل و ابزار مورد نياز برابر صورت درخواست شده از سوي باشگاه و برابر نياز هر عضو ، در صورت شركت فرد در برنامه اي و به همراه نداشتن وسائل موردنياز از شركت وي از سوي سرپرست برنامه جلوگيري به عمل خواهد آمد.
بند 4- تهيه مدارك خواسته شده باشگاه در مهلت مقرر.
بند5 – شركت در نشستهاي باشگاه ، هر عضوبايستي برابر مقررات باشگاه در نشستهاي هفتگي به ويژه نشست عمومي در نخستين نشست هر ماه ونيز نشستها ي ويژه و اضطراري باشگاه شركت نمايد. يادآوري مي شود حضور عضو در نشست هاي ويژه مي تواند در وضعيت امتياز عضو در باشگاه موثر باشد.
بند 6- پذيرش بي قيد و شرط همه قوانين ومقررات جاري در باشگاه و نيز مقرراتي كه درآينده به تصويب برسد از قبيل اساسنامه ، آئين نامه داخلي و مقررات فردي در اجراي برنامه ، آیین نامه انضباطی و…..
بند 7- پرهيز از رفتار و كرداري كه مخالف قوانين جاري كشور بوده و یا به گونه ای با هدفها و اعتبار باشگاه در تضاد باشد.
بند 8- شركت فعالانه در برنامه هاي باشگاه برابر توانايي هر عضو و نيز مقررات كلي در گروه ، همچنين همكاري هر عضو با كميته هاو کارگروه های مختلف باشگاه برابر نيازهاي باشگاه و توانايي هريك از اعضاء .
بند 9- هريك از اعضاء باشگاه بايد برنامه هاي كوهنوردي شخصي و خارج از تقويم باشگاه رابا آگاهي قبلي ودر صورت لزوم با دريافت مجوز از باشگاهانجام دهد. درغير اين صورت باشگاه هيچ گونه مسئوليتي در قبال اينگونه برنامه ها ندارد.
بند 10- مطالعه وآگاهي يافتن هر عضو از دستورات و مقررات آئين نامه هاي جاري باشگاه و یا ديگر مواردي كه در آينده تنظيم مي گردد به عهده خود عضو مي باشد.
وچنانچه زيان وكمبودي از اين بابت براي عضو و يا باشگاه پديد آيد مسئوليت آن به عهده خود او مي باشد.
بند 11- رعايت اصل پيروي كامل و اطاعت بدون چون و چرا از هیئت مدیره و مسئولین باشگاه و مسئولین برنامه ها .
بند12- رعايت اصول اخلاقي ، احترام و انضباط از سوي همه عضوهاي باشگاه و الزاماً عدم گفتگوهاي سياسي در برنامه كوهنوردي و نشست هاي باشگاه .
•تبصره – هر گونه بي ادبي، بي احتياطي ، بي نظمي در کمیته انضباطي باشگاه مطرح شده و راي مناسب داده خواهد شد كه از تعليق موقت تا لغو عضویت فرد خاطی همراه با جبران زيان خواهد انجاميد. همچنين هر گونه بي حرمتي نسبت به اعضاء هيأت مديره وهيئت مؤسس موجب اخراج عضو خاطی از
باشگاه و انعكاس در پرونده وي و اطلاع به ديگر مراجع خواهد شد.
بند 13- هر عضو مسئول نگهداري دارائيها و ابزارهاي باشگاه مي باشد و چنانچه زیان و كمبودي پديد آيد وي در برابر راي نهائي باشگاه بايد جبران زيان نمايد. همچنين مسئوليت نگهداري از وسيله ها و دارايي هاي فردي به عهده خود شخص مي باشد .
بند 14- هر عضو مسئول نگهداري از جان و سلامتي خود مي باشد و باشگاه هرگونه مسئوليتي در خصوص حفظ جان و سلامتي اعضاء را از خود دور دانسته ، جبران زيانها از عهده باشگاه خارج مي باشد. البته اگر ثابت شود عضوي در رخداد حادثه اي يا پديد آمدن زياني براي ديگران دخالت داشته آن عضو مسئول و قابل تعقيب مي باشد.
بند 15- به حکم وظيفه انساني و عقلاني هر عضو بايد در هنگام كمك به ياري عضو نيازمند و يا ديگر اعضا بشتابد در هنگام رويداد بحراني در صورت امكان با سرپرستی برنامه و باشگاه هماهنگ شود.
بند 16- هر عضو موظف است كه مشخصات كامل خود را در فرم ويژه به صورت صحيح ثبت نمايد و پس از آن به مدت شش ماه به عنوان عضو آزمایشی در باشگاه فعالیت می نماید و سپس با تائید صلاحیت اخلاقی و فنی وی توسط کمیته گزینش به عنوان عضو دائم و رسمی در باشگاه طبیعت دوست شیراز پذبرفته خواهد گردید .
بند 17- متذكر مي گردد باشگاه كوهنوردي وصعودهاي ورزشي طبيعت دوست شيراز زير نظر فدراسيون كوهنوردي و صعودهاي ورزشي جمهوري اسلامي ايران ، اداره كل تربيت بدني استان فارس و هيات كوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان فارس فعاليت داشته وتابع مقررات آنها نيز مي باشد.
بند 18- رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین شرعی و عرفی .
بند 19- روشن بودن وضعیت نظام وظیفه و تاهل .
بند 20- عضویت برای افراد زیر هجده سال با رضایت نامه کتبی ولی الزامی است .
بند 21- مطالعه کامل مفاد آئین نامه داخلی باشگاه و رعایت کلیه نکات مندرج در آن .
بند 22- باشگاه در خصوص عدم ثبت نام مجدد و همچنین پایان دادن به عضویت هر یک از اعضاء در باشگاه در هر زمان اختیار کامل را دارا می باشد .
این شرائط در 22 بند و 1 تبصره تهیه و پس از عضویت در پرونده اعضاء ثبت می گردد .

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام