کارگروه آموزش

شرح وظایف : 
 

بند 1- معرفی کتبی اعضاء همکار در کادر اجرائی کارگروه .

 

بند 2- جمع آوری آمار و اطلاعات دوره های آموزشی اعضاء .

 

بند 3- ارائه برنامه های آموزشی متنوع و مرتبط با شاخه های مختلف ورزش کوهنوردی جهت تقویم آموزشی گروه .

 

بند 4- پیگیری و جمع آوری مدارک مورد نیاز و ثبت نام اعضاء جهت برگزاری دوره های کارآموزی به صورت ماهیانه .

 

بند 5- ارتباط با اساتید ، مربیان و متخصصان استانی و کشوری به منظور استفاده از ایشان در کلاسهای آموزشی .

 

بند 6- برگزاری کلاس آموزش هفتگی در ساعت مقرر ( هماهنگی با استاد ، نصب وسائل کمک آموزشی ، حضور و غیاب ، توزیع و جمع آوری فرم نظر سنجی و تهیه نمودار اثر بخشی )

 

بند 7- مراجعه به مسئولین کارگروه ها جهت دریافت نیازهای آموزشی ایشان اعم از کارآموزی ها و آموزش های هفتگی و برنامه ریزی جهت انجام آن.

 

بند 8- شرکت در مجمع عمومی کارگروه ها و ارائه گزارش فعالیت انجام گرفته ، نیازهای کارگروه و ارائه پیشنهاد در پایان هر تقویم چهار ماهه گروه .

 

بند 9- برقراری ارتباط با کارگروه آموزش و پژوهش هیئت کوهنوردی استان فارس و کسب اطلاعات جدید .

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام