آبشار مارگون

بنام پروردگار یکتا معرفی : این تنگه حدفاصل روستای کمهر تا ابشار مارگون است . دارای 8 فرود است . در ابتدای مسیر و پیمایش اولیه شاهد زمین های کشاورزی ، ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام