آخرین مهلت

قابل توجه همنوردانی که تا کنون نسبت به اسکن مدارک آموزشی خود اقدام نکرده اند: جهت بررسی شرایط فعلی اعضا، بستن چارت آموزشی برای هر فرد و برنامه ریزی شرکت در ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام