آمادابلام

«الکس تکسیکون» پس از رسیدن به کمپ اصلی آمادابلام اقدام به ساخت اتاق برفی (ایگلو) نمود. این فعالیت که ۴ ساعت زمان برد همراه بود با شب‌مانی راحت در کمپ اصلی و ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام