آمادگي جسماني

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 16 تیرماه 1403 / سرپرست : سعید شکری

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 5 خرداد 1403 / سرپرست : سعید شکری  

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 29 اردیبهشت 1403 / سرپرست : علی ادیب

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 23 اردیبهشت 1402 / سرپرست : سعید شکری

از مقالات رسمی کمیسیون پزشکی اتحاديه جهاني کوهنوردی این توصیه های عمومی جهت راهنمایی افراد كم تجربه  یا نا آشنا با مناطق کوهستانی و کسانیکه تمایل به کوهپیمایی ...

خرید تجهیزات کوهنوردی همیشه کاری وقت گیر و اغلب اوقات تخصصی است. می توانیم با خرید چندین باره یک وسیله و صرف وقت و هزینه زیاد بالاخره با تجربه بدست آمده به ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام