آموزش فرود

ساعت 5 عصر روز پنج شنبه با یک دستگاه اتوبوس ، به همراه 28 نفر از همنوردان 17 نفر آقایان و 11 نفر بانوان از شیراز حرکت کردیم

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام