احترام متقابل

مجری جلسه: سرکار خانم درخشان ساعت جلسه: 18:30 جلسه هفتگی دوشنبه با حضور مسئولین و تعدادی از اعضا باشگاه در ساعت مقرر با پخش سرود طبیعت دوست آغاز گردید در ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام