تامارا لانگر

درحالیکه سیمون مورو و تامارا لانگر موفق شده بودند مسیر پرپیچ و خم کمپ اصلی تا کمپ ۱ گاشربروم‌ها را به پایان رسانند و به قصد گشایش مسیر کمپ ۱ به ۲ راهی ارتفاع ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام