تنگه کوه سرخ

      درغرب شیراز و درجنوب غربی شهرک گلستان کوهی معروف به کوه سرخ قرار دارد

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام