تنگ اردشیری

روز جمعه 11 مرداد،در ساعت پنج صبح شیراز را به مقصد روستای تنگ اردشیری ترک کردیم،

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام