دوچرخه سواری

برنامه رکابزنی دوچرخه سواران مسیر میدان دانشجو ، بلوار جمهوری ، دروازه قرآن ، جاده خرامه ، محله سعدی در تاریخ 8 دی ماه 1402 / سرپرست : محسن کشفی

برنامه رکابزنی دوچرخه سواران مسیر زرگری ، قصرالدشت ، پیاده رو سلامت و دینکان در تاریخ 9 آذر 1402 / سرپرست : محسن کشفی حقیقی

برنامه تمرین دوچرخه سواری مسیر کوچه باغهای منصور آباد در تاریخ 22 آبان 1402 / سرپرست : محسن کشفی حقیقی

برنامه تمرین دوچرخه سواری مسیر بام سبز در تاریخ 18 مرداد 1402 / سرپرست : محسن کشفی حقیقی

برنامه تمرین دوچرخه سواری در تاریخ 31 خرداد 1402 / مسیر : چمران تا بام سبز / سرپرست : آقای تقی زادگان

برنامه تمرین تخصصی دوچرخه سواری مسیر رصدخانه در تاریخ 21 خرداد 1402 / سرپرست : کوروش دوست

برنامه تمرین دوچرخه سواری کوچه باغهای قصرالدشت در تاریخ 21 خرداد 1402 / سرپرست : مریم آریانفر

تمرین دوچرخه سواری در تاریخ 8 خرداد 1402 / سرپرست : رسول علمدار

برنامه تمرین هفتگی دوچرخه سواری در تاریخ 27 اردیبهشت 1402 / سرپرست : ندا نعمتی

برنامه تمرین دوچرخه سواری در تاریخ 25 اردیبهشت 1402 / سرپرست : محسن کشفی حقیقی

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام