دو صحرا نوردی

انتشار خبر کسب ????مدال طلای???? اولین دوره مسابقات دو صحرا نوردی کشور توسط همنورد خوبمان آقای ولی آله صالحی در روزنامه خبر  ٩٧/١٠/٢٣ همچنین انتشار خبر پیمایش ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام