دو کوهستان

کمیته دو کوهستان استان البرز با همکاری باشگاه کوهنوردی کاهار کرج و کمیته کوهنوردی با اسکی استان البرز در نظر دارد یک دوره مسابقه دو کوهستان ( تریل رانینگ) رادر ...

این دوره از مسابقات درتاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۶در منطقه کوهستانی دراک شیراز برگزارگردید.  نتايج این دوره از مسابقات قهرماني كشور: ۵۳ شرکت کننده از ۱۱ استان کشور(۳۸ ...

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی کشور دو کوهستان درتاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۶ ،در منطقه کوهستانی دراک شیراز برگزارگردید.   نتايج این دوره از مسابقات قهرماني كشور: ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام