دیواره آهنین

در ساعت 6 صبح از فلکه ستاد با اتوبوس آقای اکبرپور به طرف کهمره سرخی که در 35 جنوب شیرازبود  حرکت و در بین راه تعدادی از نفرات به جمع اضافه شدند  درساعت 7:10 ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام