زبان انگلیسی

درخت تو گربار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را قابل توجه همنوردان گرامی کلاس های آموزش زبان انگلیسی در سطح مقدماتی و متوسطه از اردیبهشت ماه در باشگاه ...

مجری:سرکار خانم درخشان ساعت جلسه:19:45 نشست هفتگی باشگاه در ساعت ۱۹:۴۵ در جمعی صمیمی از اعضاء و مسئولین برگزار گردید عناوین جلسه توسط سرکار خانم درخشان به ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام