سبزه پوشان

بنام خداوند بخشنده ساعت ۶ صبح به اتفاق ۱۵ نفر از اعضاء باشگاه از فلکه ستاد به سمت ظفر آباد حرکت کردیم ،پس از ۱۵ کیلومتر به امامزاده صدیق رسیدیم . ساعت ۷:۴۵ ...

نام و نام خانوادگی: منیجه باغی     تاریخ تولد : 1338   سابقه:    بازنشسته آموزش و پرورش (سابقه تدریس از دوره ابتدایی تا دانشگاه)  شرح زندگی و فعالیت ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام