سنگ مقدماتی

کارگروه اموزش برگزارمیکند آخرین دوره کلاس سنگ مقدماتی درسال۹۶ در دو بخش اقایان وبانوان برگزار میگردد  تاریخ برگزاری ۲۷و۲۸مهرماه و۵ آبانماه۹۶ میباشد. جهت ثبت ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام