شهر تاريخي

گزارش برنامه غار شاپور و بیشاپور 6/11/91  روز جمعه مورخ  6/11 /91 راس ساعت 5:30 بامداد از میدان ستاد وسپس از میدان فرودگاه قدیم با

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام