صعود مستقل

مجری برنامه : آقای فرهاد آزادی زمان جلسه : ۲۰:۱۵ تا ۲۲ ۱- گزارش برنامه ی نوروزی منطقه ی خاییز و سد مارون بهبهان توسط سرپرست برنامه سرکار خانم لیلا پیروی ۲- ...

مجری برنامه : خانم زیبا محمدی زمان جلسه : ۱۹:۲۰ تا ۲۰:۳۵ ۱- گزارش صعود مستقل خانم آتنا عنبری به چکاد کان صیفی ۲- گزارش برنامه ی کوه سرخ ( ۲۰ بهمن ) توسط ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام