غار شاپور

گزارش برنامه غار شاپور و بیشاپور 6/11/91  روز جمعه مورخ  6/11 /91 راس ساعت 5:30 بامداد از میدان ستاد وسپس از میدان فرودگاه قدیم با

برنامه این هفته: غار شاپور یک روزه سرپرست آقای مهدی طریقی ثبت نام تا چهارشنبه ظهر ساعت  13 -09171113091 حرکت ساعت 6 از فلکه فرودگاه روبروی بانک ملی یا 5:30 ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام