فاتحان قله

مهدی عمیدی در پایان  مصاحبه با ایسنا کارتی به خبرنگار ایسنا هدیه داد که روی آن نوشته بود: "پیروزمندان، فاتحان لحظه‌هایند و شکوه زندگی را در کام فرصت‌ها ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام