قله آراگاتس

برنامه صعود به قله آراگاتس ارمنستان در تاریخ 25 خردادماه 1403 / سرپرست : بهروز پایداری

صعود به آراگاتس بلندترین قله ارمنستان در تاریخ 8 مهر 1402 / سرپرست : بهروز پایداری

جا نزن جسور باشاین قانون ارتفاع است،هرچه بیشتر اوج میگیری باد و باران بی رحم تر میشود و نفس کشیدنت سخت تر،اما تو محکم باشنه به زمزمه پرنده های پایین دست توجهی ...

صعود قله آراگاتس به ارتفاع  4090 متر در کشور زیبای ارمنستان سرپرست همنورد خوبمان سرکار خانم محمدی درجه بندی برنامه: کوهنوردی بسیار سبک و یک تجربه بیاد ماندنی ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام