قله برم فیروز

تاریخ برنامه: 2/6مکان و ساعت حرکت: ۶صبح میدان معلمکوه برم فیروز با ارتفاع ۳۷۲۰ متر از سطح دریا نام یکی از کوه‌های استان فارس است که در شهرستان سپیدان و در ۹۰ ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام