قله برم فیروز

برنامه صعود به قله برم فیروز و برنامه محیط زیستی زمین پاک در تاریخ 7 اردیبهشت ماه 1403 / سرپرستان : اصغر اکبری فرد و محمد جواد عطروش

برنامه صعود به قله ریز بلند ( برم فیروز ) در تاریخ 26 آذرماه 1402 / سرپرست : عباس نوریان منش

تاریخ برنامه: 2/6مکان و ساعت حرکت: ۶صبح میدان معلمکوه برم فیروز با ارتفاع ۳۷۲۰ متر از سطح دریا نام یکی از کوه‌های استان فارس است که در شهرستان سپیدان و در ۹۰ ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام