کارگاه زنجیر

طبق قرار قبلی صبح پنجشنبه 91/8/18ساعت6:30 دو نفر از اعضا با یک دستگاه اتومبیل شخصی به سمت مرودشت و منطقه رامجرد حرکت کردند. ساعت 7:45 به محل برگزاری همایش ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام