کاندیداتوری

تواضع یعنی تحمل رنج و زحمتی مداوم در راه خدمت به بشریت (ماهاتما گاندی ) پيرو تغييرات اخير بوجود آمده و لزوم حضور مديره داخلياز كليه بانوان دارای شرایط زیر جهت ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام