کمیته انضباطی

      قابل توجه تعدادی از اعضای محترم باشگاه که گروه های انشعابی غیر قانونی تشکیل و به صورت مستقل برنامه های خارج از تقویم باشگاه و بدون هماهنگی با کارگروه های ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام