کوهمره سرخی

در تاریخ ۳ و ۴ فروردین ۱۴۰۰ بیش از ۳۰ نفر از اعضاء باشگاه و دوچرخه سواران با مهمانان و خانواده هایشان پس از تجمع در بولوار امیرکبیر با وسایل نقلیه شخصی خود ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام