کوه سفید ابرج

  کوه سفید بلندترین کوه در شهرستان مرودشت ؛ با ارتفاع 3127 متر می باشد.

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام