سید عبدالرضا سید احمدی
سید عبدالرضا سیداحمدی

رئیس هیات امنا

هاشم کشاورز
نصرالله کشاورز

عضو هیات امنا

اکبر ابراهیمی
اکبر ابراهیمی

عضو هیات امنا

سید رسول علمدار
سید رسول علمدار

عضو هیات امنا

مهناز طائی صفت
مهناز طائی صفت

عضو هیات امنا

مریم آریانفر
مریم آریانفر

عضو هیات امنا

سمیه نعمتی
سمیه نعمتی

عضو هیات امنا

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام