اکبر ابراهیمی
اکبر ابراهیمی

مدیر عامل

شیدا برزگر
شیدا برزگر

مدیر داخلی

عباس سعادت

مسئول فنی

اصغر اکبری فرد
اصغر اکبری فرد

مسئول امور مالی

لیلا پیروی
لیلا پیروی

مسئول فنی بانوان

حمید صوفی

مسئول روابط عمومی

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام