آرامگاه

برنامه تمرین هفتگی باباکوهی در تاریخ 12 تیرماه 1403 / سرپرست : احمد راجع

برنامه بازدید از آرامگاه پهلوان ، صوفی و شاعر ایرانی پوریای در تاریخ 27 اردیبهشت ماه 1403 / سرپرست : سعید شکری

برنامه بازدید از آرامگاه شاعر ایرانی شمس تبریزی در تاریخ 27 اردیبهشت ماه 1403 / سرپرست : سعید شکری

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام