آراگاتس

مجری برنامه: خانم سارا فخاری ساعت جلسه:19:30 گزارش جلسه عمومی باشگاه در روز دوشنبه بیست و پنج شهریور ماه به شرح زیر به استحضار شما عزیزان میرسد. در ابتدا: ...

قله کازبک به ارتفاع 5047متر یک کوه آتشفشانی بوده و سومین قله بلند در گرجستان می باشد

صعود قله آراگاتس به ارتفاع  4090 متر در کشور زیبای ارمنستان سرپرست همنورد خوبمان سرکار خانم محمدی درجه بندی برنامه: کوهنوردی بسیار سبک و یک تجربه بیاد ماندنی ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام