تگ: آلن آرنته

 آمارهایی از  «اورست»/ بهار ۲۰۱۹ از دو سمت نپال و تبت ...  ارائه شده  توسط صفحه «الن آرنته»: ????تعداد مجوزهای صعود نپال: ۳۸۲ کوه‌نورد و ...

Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
بازیابی رمز عبور