ابزار فنی

تمرینات کوهپیمایی دراک روزهای یک شنبه هر هفته ساعت ۱۶ با تجمع کوهنوردان باشگاه طبیعت دوست در میدان احسان ، از مجتمع احسان اغاز میشود .

      صعود خط الراس شرقی دنا  تاریخ 15تا 17خرداد 1398

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام