استان هرمزگان

سرپرست ومربى برنامه :آقاى آرش اكابرى  تاریخ برنامه:١۵ الی ۱۷ آبان ماه مدت برنامه:٣ روزه حرکت:چهارشنبه ۹۸/۸/۱۵  ظرفیت برنامه محدود می‌باشد شرایط شرکت در ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام