اسلک لاین

 این برنامه در تاریخ 98/1/11 به سرپرستی اقای محمد علی کاوه  و مسوول فنی آقای ابراهیمی اجرا شد.

مجری: سرکار خانم فخاری ساعت شروع جلسه: 19:30 جلسه هفتگي دوشنبه با حضور اعضای باشگاه طبیعت دوست و با اجرای سرکار  خانم فخاری و اعلام عناوین جلسه آغاز گردید . ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام