اسکله

طبق قرار قبلی همه افراد شرکت کننده ساعت 11:40 شبِ بسیار سرد دوشنبه در فلکه ستاد دور هم جمع آمدند تا در ساعت 12:00 بامداد حرکت خود را به سمت جزیره کیش آغاز ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام