اصول فنی

سه شنبه ۱۹ شهریور با حضور هفت نفر از اعضا باشگاه طبیعت دوست جهت تمرین و آموزش اصول فنی صعود دیواره به منطقه سنگنوردی زرقان در سی کیلومتری شیراز رفتیم .

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام