افطاری

مجری جلسه: آقای فرهاد آزادی زمان جلسه :  ساعت ۱۹:۵۰ تا ۲۱:۱۵ ۱- صحبت های آقای آزادی در مورد برنامه های آینده کمیته ی  روابط عمومی ۲- گزارش برنامه ی صعود به ...

مجری جلسه : آقای فرهاد آزادی زمان جلسه : ساعت ۱۹:۵۰ الی ۲۱:۱۰ ۱- توضیحات آقای فرهاد آزادی در مورد برنامه های آتی گروه ۲-گزارش سرکار خانم آتنا عنبری در مورد ...

مجری جلسه : آقای فرهاد آزادی زمان جلسه : ساعت ۱۹:۴۵ الی ۲۱:۵۵ ۱- گزارش برنامه ی بل اقلید ( ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ) به سرپرستی آقای فرهاد آزادی توسط ایشان ۲- اهدای ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام