اقامتگاه

 روز سه شنبه 20 فروردین  بنابر ساعت اعلام شده در ساعت 15 همگی در مقابل مسجد فاموری گرد هم آمدیم و تا جمع شدن تمامی افرادمنتظر ماندیم

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام