اندورفین

دليلي كه كوهنوردان به كوهستان معتاد مي شوند: در زمان اجرای فعالیت های هوازی با شدت ۶۰تا ۷۰درصد vo2max نورپپتیدهایی از دستگاه سیستم عصبی مرکزی تولید و ترشح می ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام