انفرادی

«دانیل هوگ» عکاس همراه «یاست کوبوش» امروز کمپ اصلی اورست را به قصد بازگشت به خانه ترک نمود. او این تصویر زیبا را از صعود انفرادی یاست از داخل بالگرد انداخت. ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام