ایمن

در دنیای کوهنوردی پذیرفتن مسئولیت بسته به مهارت شخص متفاوت است و انتخاب همنورد مناسب از ضروریات کوهنوردی سالم است. مشکلی که در این چند سال اخیر جامعه کوهنوردی ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام