بازدید

برنامه بازدید از مجموعه تخت سلیمان در استان آذربایجان غربی در تاریخ 24خردادماه 1403 / سرپرست : سعید شکری

برنامه بازدید از غار کرفتو در استان کردستان در تاریخ 23 خردادماه 1403 / سرپرست : سعید شکری

برنامه بازدید از آرامگاه پهلوان ، صوفی و شاعر ایرانی پوریای در تاریخ 27 اردیبهشت ماه 1403 / سرپرست : سعید شکری

برنامه بازدید از آرامگاه شاعر ایرانی شمس تبریزی در تاریخ 27 اردیبهشت ماه 1403 / سرپرست : سعید شکری

تاریخ اجرای برنامه : ۱۴ اردیبهشت تا ۱۶ اردیبهشت   زمان حرکت : چهارشنبه ۱۰ صبح از سر قدوسی شرقی    سرپرست برنامه : جناب اقای اسفندیاری     شماره تماس جهت ثبت ...

گزارش برنامه بازدید از خانه سالمندان91/8/3 پیشنهاد بازدید از خانه سالمندان توسط چند تن از اعضا مطرح شد واین پیشنهاد در گروه عنوان شد که با استقبال تعدادی از ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام