باشگاه دوچرخه سواری طبیعت دوست شیراز

برنامه رکابزنی مسیر گویم ، صدرا ، کوچه باغهای قصرالدشت در تاریخ 3 آذر 1402 / سرپرست : مریم آریانفر

برنامه تمرین دوچرخه سواری مسیر کوچه باغهای منصور آباد در تاریخ 22 آبان 1402 / سرپرست : محسن کشفی حقیقی

تمرین دوچرخه سواری باشگاه مسیر میدان نمازی و پارک نور در تاریخ 11 آبان 1402 / سرپرست : محسن کشفی

برنامه تمرین رکابزنی دوچرخه سواری مسیر کوچه باغهای منصور آباد در تاریخ 5 آبان 1402 / سرپرست : محسن کشفی حقیقی

برنامه رکابزنی دوچرخه سواران مسیر پل معالی آباد ، صدرا ، باجگاه ، دروازه قرآن در تاریخ 28 مهر 1402 / سرپرست : مریم آریانفر

تمرین رکابزنی دوچرخه سواران طبیعت دوست شیراز مسیر دروازه قرآن ، آرامگاه سعدی ، باغ دلگشا در تاریخ 27 مهر 1402 / سرپرست : محسن کشفی حقیقی

تمرین رکابزنی دوچرخه سواران باشگاه مسیر کوچه باغهای قصرالدشت در تاریخ 24 مهر 1402 / سرپرست : محسن کشفی حقیقی

برنامه تمرین دوچرخه سواری مسیر تخت جمشید در تاریخ 14 مهر 1402 / سرپرست : محسن کشفی حقیقی

برنامه رکابزنی دوچرخه سواران مسیر پارک کوهستانی دراک در تاریخ 11 مهر 1402 / سرپرست : محسن کشفی حقیقی

برنامه رکابزنی دوچرخه سواران در تاریخ 2 مهر 1402 / سرپرست : محسن کشفی حقیقی

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام