بزرگترین فاجعه کوهنوردی

 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۰ سقوط بهمن در لنین موجب مرگ ۴۳ کوهنورد شد. در 13 ژوئیه 1990، یک زلزله منجر به بزرگترین فاجعه کوهنوردی در کوه  لنین شد. در این واقعه چهل و سه ...

 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۰ سقوط بهمن در لنین موجب مرگ ۴۳ کوهنورد شد. در 13 ژوئیه 1990، یک زلزله منجر به بزرگترین فاجعه کوهنوردی در کوه  لنین شد. در این واقعه چهل و سه ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام