بمو

تعداد 30نفر از اعضاءگروه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز که شامل 8 نفر از بانوان و22 نفر از آقایان بودند ودر ساعت 5:30صبح روز جمعه 17/09/1391در فلکه ستاد شیراز ...

نام و نام خانوادگی:                      عطاءالله کمالی نیاتاریخ تولد :            3 خرداد 1321سابقه:         آموزش و پرورش شرح زندگی و فعالیت های ورزشی :   ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام