تقدیر

مجری:سرکار خانم سارا فخاری ساعت جلسه:19:30 جلسه هفتگي دوشنبه با حضور مسئولين و تعداد ي از اعضا باشگاه، با اجراي خانم فخار و پخش سرود طبيعت دوست آغاز گرديد. ...

تعداد نفرات شرکت کننده:تقریبا 50 نفر مجری جلسه: خانم زیبا محمدی شروع جلسه : ساعت 20:15 شرح جلسه آموزش خطرات کوهستان توسط آقای مصطفی رجبی گزارش برنامه ...

تعداد نفرات شرکت کننده: تقریبا 100 نفر مجری جلسه: آقای مهدی صولتی شروع جلسه : ساعت 20:15 شرح جلسه پخش کلیپ علم کوه از مسیر حصار چال گزارش دیواره علم کوه ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام