تنگه گنجه ای

برنامه فوق به سرپرستی جناب آقای هاشم انتظاری به صورت یک و نیم روزه اجرا خواهد شد.  در شب اول شب مانی به صورت کمپینگ در دل جنگل زیبای منطقه تنگ گنجه ای سیسخت ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام